„Nebudeme komunikovať s médiami“. Veľmi zlé rozhodnutie

Mnohé firmy žijú v domnienke, že médiá sú ich nepriateľom.

Agentúra Nextina vyrástla prevažne na firemných klientoch, ktorí nikdy nekomunikovali s médiami. Neodpovedali na otázky, práci s novinármi sa vyhýbali a ak komunikovali, nikdy nie systematicky a s vopred stanoveným cieľom. To bol základ pre budovanie mena našej firmy a ďalšej klientskej bázy.

Komunikácia je základ

Dôležitosť komunikovať je stará ako ľudstvo samo a prelína sa naprieč všetkými smermi nášho života. A to isté platí pri komunikácii s médiami.

Mnohé firmy sa dodnes boja baviť s médiami, pretože sa obávajú negatívnej spätnej väzby či prípadným útokom a negatívnym reakciám prevažne na sociálnych sieťach. Tu si však treba uvedomiť jednu základnú vec – novinár a médiá nie sú nepriateľom. Dá sa s nimi konštruktívne baviť.

Faktom je, že už z telefonátu či zo zaslaných novinárskych otázok sa dá identifikovať, akým smerom sa môže text či reportáž uberať. Základnou vecou však je: reagovať, nezahadzovať otázky do koša a premýšľať nad tým, akú mienku majú médiá o firme. Chybným názorom je aj to, že ak nebudem komunikovať, médiá si nás nebudú všímať. Práve naopak. A pri krízových situáciách to platí dvojnásobne.

Vysvetľovať sa oplatí

Systematickým vysvetľovaním a logickým objasňovaním faktov sa nám neraz podarilo uchrániť klienta pred krízovou komunikáciou, ktorá mu hrozila.

Ak už aj vyjde v médiách text, ktorý môže pre firmu znamenať potenciálne reputačné riziko, ani v tomto prípade neodporúčame ísť do extrému. Najmä v prípade, ak máme ako spoločnosť snahu budovať si s novinármi vzťahy. Opäť platí základné pravidlo – vysvetľovať a komunikovať.

PR agentúry, krízoví manažéri či hovorcovia majú v tomto smere sťaženú pozíciu. Je totiž náročné nájsť balans medzi potrebami a želaniami klientov a tlakom od médií. Preto však treba firmám vopred objasniť, čo chceme komunikáciou dosiahnuť.

Autor: Marta Kováčová, Foto: pixabay.com