Project Description

Budamar Logistics

Spoločnosť sa zaoberá medzinárodnou logistikou a už dlhodobo patrí k najsilnejším slovenským hráčom v oblasti zasielateľstva. Poskytuje železničnú, riečnu, multimodálnu či intermodálnu prepravu tovarov.
Pre Budamar Logistics kompletne zastrešujeme komunikáciu s médiami, poskytujeme mediálne poradenstvo či organizovanie eventov pre novinárov.

Detaily spolupráce
Zadanie: komplexná mediálna, krízová a strategická komunikácia, eventy, media relations, brand PR, korporátne PR

URL: http://budamar.sk