Project Description

HMG Advisory Group

Skupina sa zameriava na oblasť obchodného práva a podnikových financií. Do jej portfólia patria 4 spoločnosti – HMG Legal, HMG Finance, HMG Company Services a HMG Recovery. Na jej čele stojí rešpektovaný právnik Ján Gajan.

Detaily spolupráce
Zadanie: kompletné mediálne poradenstvo, korporátne PR, brand PR, media relations

URL: http://www.hmg.sk