Project Description

Matador Holding

Jedna z najvýznamnejších strojárskych skupín nielen na Slovensku. Ide o rodinnú firmu, na ktorej čele stojí priemyselník Štefan Rosina. Spoločnosť je na trhu už 111 rokov, pričom zamestnáva tisícky ľudí. Matador si vybudoval kľúčovú pozíciu ako dodávateľ služieb pre automobilky či všeobecný priemysel v strednej Európe, aktívne sa venuje výskumu a vývoju nových technológií či materiálov pre automobilový sektor. V strednodobom horizonte chce uviesť na trh vlastné auto.

Detaily spolupráce
Zadanie: mediálny tréning novej hovorkyne Matador Group, orientácia v slovenských a zahraničných médiách, komplexné mediálne zručnosti, písanie tlačových správ, kamerové zručnosti

URL: http://www.matador-group.eu/domov/