Project Description

Medzinárodný kongres ITAPA

ITAPA je už od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy. Pravidelne sa na kongrese ITAPA stretávajú stovky domácich a zahraničných spíkrov a hostí zo štátnej i súkromnej sféry, z akademickej obce a neziskového sektora.

Detaily spolupráce
Zadanie: mediálna komunikácia, media relations, brand PR

URL: http://www.itapa.sk