Project Description

Sandberg Capital

Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje domáce a zahraničné investičné fondy. Zameriava sa na investície do menších a stredných obchodných spoločností, dodnes preinvestovala viac ako pol miliardy eur. Vo svojej činnosti nadviazala na 20-ročné skúsenosti J&T v oblasti corporate finance a private equity, pričom sa fond od svojej materskej spoločnosti v roku 2014 odčlenil.

Detaily spolupráce
Zadanie: kompletné vybudovanie mediálnej komunikácie Sandberg Capital, vybudovanie povedomia o značke a jej lídroch, korporátna komunikácia, brand PR, media relations

URL: http://sandberg.capital