Project Description

Únia priemyselných pekárov SR

Únia priemyselných pekárov Slovenska je záujmové združenie právnických osôb podnikajúcich v sektore priemyselného pekárenstva. Únia svojimi pekárenskými výrobkami denne zásobuje celé Slovensko s pokrytím viac ako 70 % trhu.

Detaily spolupráce
Zadanie: komplexná mediálna a strategická komunikácia, media relations, brand PR, korporátne PR, krízová komunikácia

URL: http://www.uppsr.sk