Project Description

Združenie pre bankové karty

Je to dobrovoľná, nezisková organizácia na Slovensku, ktorá ako jediná platforma svojho druhu združuje banky a nebankové subjekty, ktoré majú za cieľ rozvíjať platobné karty na Slovensku. V súčasnosti má ZBK 21 riadnych členov – 11 bánk a 10 nebankových subjektov.

Detaily spolupráce
Zadanie: komplexná mediálna, krízová a strategická komunikácia, media relations, brand PR, moderátorské služby, eventy, korporátne PR

URL: http://www.zbk.sk